1) Neden bu eğitimi almalıyım?

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı 29397 Sayılı Resmi Gazete ile “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” te, Tıbbi Cihaz  Test, Kontrol ve Kalibrasyonu gerçekleştirecek kuruluşlar ve kuruluşlarda çalışacak personel için getirdiği eğitim zorunluluğu şartı nedeniyle bu eğitim alınmalıdır.

2) Kimler bu eğitimi almak zorundadır?

Tıbbi Cihazlar için Test, Kontrol ve Kalibrasyon hizmeti veren kuruluşlar ve kuruluşlarda çalışacak personel bu eğitimi almak zorundadır.

3) Eğitim sonunda ne olacak?

Eğitim sonunda eğitimi sorunsuz tamamlayan katılımcılar için ilgili eğitim yeterlilik sınavı gerçekleştirilecektir.

4) Sınavlara girmek zorunlu mu? Sınavın önemi nedir?

Kaydı yapılan ve eğitimi tamamlanan ilgili eğitimin için sınava girme zorunluluğu bulunmaktadır.  Eğitim Programının Yürütülme Usul ve Esasları kararında eğitim süresince yasal mazereti nedeniyle eğitimin % 10’undan fazlasına katılamayanlar sertifika sınavına alınmaz, Sertifikalı Eğitim Programı’na tekrar başvurması gerekir.

5) Sınavda başarılı olamazsam ne olacak?

Eğitim Programının Yürütülme Usul ve Esasları kararında eğitim süresince yasal mazereti nedeniyle eğitimin % 10’undan fazlasına katılamayanlar sertifika sınavına alınmaz, sertifika sınavında 70 puan aşağısında puan alanlara sertifika verilmez, Sertifikalı Eğitim Programı’na tekrar başvurması gerekir.

6) Sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sertifika Eğitim Programı sonunda alınan her temel eğitim, teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonrası ilgili sınav gerçekleştirilir.

7) Birden fazla Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı Eğitim Programına katılabilir miyim? 

Eğitime katılacak kişi için T.C. Sağlık Bakanlığı 29397 sayılı Resmi Gazete EK-2 Yetki Gurupları tablosunda belirtilen şartları sağlayan katılımcı şartları sağlanan her Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı Eğitimine katılabilir.

İstenilen alanda Test, Kontrol ve Kalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirileceği her yetki gurubundaki cihazın Sertifikalı Eğitim Programı’na katılım ve sertifika alınması zorunludur.

Birden fazla cihaz için alınan Teorik Eğitimlerde aynı teorik eğitimin 1’den fazla alma zorunluluğu yoktur.

8) Eğitimler için ne kadar ücret ödemek gerekiyor?

Eğitim ücretleri için tıklayınız

9) Sorumlu müdür olmak için neler gerekir?

Sorumlu müdür için mühendislik, teknoloji ve fen fakültelerinden mezun,  Sertifikalı Eğitim Programı’na katılacak cihazların bakım, onarım veya kalibrasyonu alanında en az üç yıl deneyim sahibi olma şartı aranır.

T.C. Sağlık Bakanlığı 29397 Sayılı Resmi Gazete Geçici Madde-1’den yararlanmak için başvurusu olup, olumlu kabul edilenler gerekli belgeleri sağladıkları takdirde Sorumlu Müdür Eğitimine hak kazanır.

10) Minimum Lisans diplomasına sahip değilim. Nasıl Sorumlu Müdür eğitimine katılabilirim?

T.C. Sağlık Bakanlığı 29397 Sayılı Resmi Gazete Geçici Madde-1’den yararlanmak için başvurusu olup, olumlu kabul edilenler gerekli belgeleri sağladıkları takdirde Sorumlu Müdür veya Uzman Eğitimine hak kazanır.

T.C. Sağlık Bakanlığı 29397 Sayılı Resmi Gazete Geçici Madde-1’den yararlanamayan, kurumda başvurusu bulunmayan kişiler Sorumlu Müdür Eğitimi’ne katılamaz.

11) Minimum Ön Lisans diplomasına sahip değilim. Nasıl Uzman eğitimine katılabilirim?

T.C. Sağlık Bakanlığı 29397 Sayılı Resmi Gazete Geçici Madde-1’den yararlanmak için başvurusu olup, olumlu kabul edilenler gerekli belgeleri sağladıkları takdirde Uzman Eğitimine hak kazanır.

T.C. Sağlık Bakanlığı 29397 Sayılı Resmi Gazete Geçici Madde-1’den yararlanamayan, kurumda başvurusu bulunmayan kişiler Uzman Eğitimi’ne katılamaz.