Eğitim Konusu

Sorumlu Müdür Eğitim Programı;Tıbbi cihazlarda yapılması gereken Test, Kontrol ve Kalibrasyon işlemlerinin Ulusal ve Uluslararası protokol, kılavuz ve standart ile üretici kriterlerine uygun olarak yapılabilmesi için test, kontrol ve kalibrasyon kuruluşlarında Sorumlu Müdür olarak çalışacak olan personele görevlerinin gerektirdiği yeterlilikleri kazandırmak amacı ile verilecek Sorumlu Müdür Eğitimi içeriği Temel Eğitim, Teorik Eğitim ve Uygulamalı Eğitimden oluşmaktadır.Sorumlu Müdürün  test, kontrol ve kalibrasyon kuruluşlarında ilgili pozisyonda çalışabilmesi için bu eğitimi başarı ile bitirmesi gerekmektedir. Eğitim toplamda 40 saatten oluşmaktadır.

Kimler Eğitime Başvuru Yapabilir?

  • Mühendislik, Fen ve Teknoloji Fakültelerinden mezun (*), cihazların bakım, onarım veya kalibrasyonu alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olması ve bunu belgelendirmesi gerekir.
  • T.C. Sağlık Bakanlığı 29397 sayılı resmi gazete Geçici Madde 1’den faydalanan katılımcılar için Kuruma başvuruları sonrası kabul edildiklerine dair belgeler ile başvuruda bulunmaları gerekir.

(*)Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora

Neler Öğreneceksiniz?

Sorumlu Müdür eğitim programı içeriği; -Genel Metroloji Eğitimi -Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvar Eğitimi -TS EN  ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği -TS EN  ISO 17025 Dökümantasyon -TS EN  ISO 17025 İç Kalite Tetkik -TS EN  ISO 17020 Kapsamı

Uygulamalı Eğitim Yeri

Uygulamalı Eğitimler, Üniversitemizin  Kalibrasyon Laboratuvarında gerçekleştirilecektir. Uygulamalı Eğitim için Laboratuvarımızda  uygulama eğitimleri gerçekleştirilecektir.

Eğitim Fiyatı

Eğitim Ücreti : 783 TL

Eğitim Tarihi

Teorik Eğitim Tarihi                    : 25 Şubat – 17 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.   

Teorik Eğitim sınavı                    :  Eğitim Sonunda Yapılacaktır    

Toplam Eğitim Süresi                 : 3 gün (24 Saat)