Sertifikalı eğitim programları genel olarak Temel Eğitim, Teorik Eğitim ve Uygulamalı Eğitimler ile gerçekleştirilecektir. Uygulanan bu eğitim modelinde eğitim programı akışı;

Temel Eğitim

Temel Eğitim Programı tüm yetki guruplarında ortak içerik olarak verilecektir.  İlgili yetki gurubu Temel Eğitim için uzaktan eğitim modeli ile eğitimler gerçekleştirilecektir. Herhangi bir yetki gurubundan Temel Eğitim derslerine katılım gerçekleştirmiş ve sınavında 100 puan üzerinden 70 ve üstü puan alan katılımcılar diğer yetki guruplarında bu eğitimden muaf tutulurlar. Temel Eğitim programı ve  içeriği genel olarak;

*Genel Metroloji Eğitimi

Temel Metroloji, Ölçüm İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği, Kalibrasyon Raporu ve Etiketleme hakkında eğitimler gerçekleştirilecektir.

*Biyomedikal Laboratuvar Eğitimi

Tıbbi Cihaz Mevzuatı, Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik hakkında eğitimler gerçekleştirilecektir.

*Temel Güvenlik Eğitimi

Temel Güvenlik eğitiminde Hasta Çalışan Güvenliği ve Cihaz Güvenliği ile ilgili eğitimler gerçekleştirilecektir.

Teorik Eğitim

Teorik Eğitim uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirilecektir. Teorik Eğitim, katılımı gerçekleştirilen ilgili yetki gurubunda bulunan cihazlar için gerçekleştirilir. Katılımı gerçekleştirilen yetki gurubu için Teorik Eğitim zorunludur. Katılımı gerçekleştirilen ilgili yetki gurubu Teorik Eğitimi içeriği;

*Elektriksel Güvenlik 

Uluslararası Standartların İncelenmesi, Elektriksel Güvenlik Testleri ve Referans Donanımın Nitelikleri hakkında eğitimler gerçekleştirilecektir.

*Radyasyon Fiziği ve Radyasyon Güvenliği Eğitimi

Sadece X-Işınlı Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı Eğitim Programı için geçerlidir. Bu eğitimde Radyasyon Güvenliği Mevzuatı, Temel Radyasyon Fiziği, Radyasyon Birimi ve Uygulamaları, Radyasyon Dedeksiyon ve Ölçüm Yöntemleri, Radyasyondan Korunmanın Temel Prensipleri, Radyasyonun Biyolojik Etkileri, Kişisel Dozimetri Kullanımı ve Radyasyon Kazaları ile ilgili eğitimler gerçekleştirilecektir.

Uygulamalı Eğitim

Uygulama Eğitim katılımı gerçekleştirilen yetki gurubuna göre Laboratuvar ortamında veya Hastane bünyesinde bulunan Tıbbi Görüntüleme Departmanında gerçekleştirilecektir. Uygulama eğitimleri için eğitim kurumunun sağlayacağı ilgili yetki gurubundaki cihazlar ve kalibratörler/analizörler ile gerçekleştirilecektir. Uygulama Eğitimlerine katılım zorunludur. Uygulama Eğitimi genel içeriği;

*Cihazlar ve Performans/Güvenlik Testleri

Katılımı gerçekleştirilen ilgili yetki gurubu için Cihazlara Ait Genel Bilgiler, İlgili Standartlar ve Kılavuzlar, Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uygulamaları, Test Sonuçlarının Raporlanması, Değerlendirilmesi ve Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması hakkında eğitimler gerçekleştirilecektir.

Sınav Hakkında

Katılımcılar Temel ve Teorik Eğitim Sınavları için her birinden en az 70 puan ve üzeri almaları halinde başarılı sayılacaklardır. 70 puan altı alan katılımcılar için hafta içinde bir sınav hakkı daha verilir. İkinci sınavdan da başarısız olan katılımcı tekrar ilgili yetki gurubu sertifika eğitimine başvurması gerekir. Uygulamalı Eğitim Değerlendirmeleri Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartlarında belirtilen Uygulama  Değerlendirme Formu baz alınarak gerçekleştirilecektir. Değerlendirmeden 70 puan altı alan katılımcı başarısız sayılacaktır ve tekrar sertifikalı eğitim programına başvurması gerekir. NOT *Temel ve Teorik eğitimlerde sınavlar online gerçekleştirilecektir. *Temel Eğitim sınavından başarısız kabul edilen katılımcı aynı yetki gurubu Teorik Eğitimine katılım gerçekleştiremez. İkinci sınavda da başarısız olan katılımcı tekrar ilgili yetki gurubuna kaydolması gerekir. *Teorik Eğitim sınavından başarısız kabul edilen katılımcı aynı yetki gurubu Uygulama Eğitimine katılım gerçekleştiremez. İkinci sınavda da başarısız olan katılımcı tekrar ilgili yetki gurubuna kaydolması gerekir. *Uygulama Eğitiminden başarısız kabul edilen katılımcıya sertifika verilmez. İlgili yetki gurubuna tekrar kaydolması gerekir.

Sınavlar ve Değerlendirme Kapsamı Hakkında

*Temel Eğitim ve Teorik Eğitim sınavlarındaki sorular, internet üzerinden sunulan ders içeriklerine bağlı kalınarak hazırlanacaktır. *Uygulamalı Eğitim Değerlendirmesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yayınladığı  Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları karar eklerinde belirtilen Uygulama  Değerlendirme Formu baz alınarak hazırlanacaktır.

Sınavların Uygulanma Şekli

Temel eğitim ve Teorik Eğitim sınavları internet üzerinden gerçekleşecektir. Katılımcı, eğitime girmek için kullandığı kullanıcı adı ve şifresi ile sınava girecektir. Her Yetki gurubu için ayrı ayrı sınav yapılacaktır.  Birden çok yetki gurubuna başvuranlar, başvurdukları her bir yetki gurubu için ayrı ayrı sınavlara girmelidirler.

UYARI; Sınav esnasında kullanılacak olan bilgisayarın ve internet bağlantısının sağlanması kursiyerin kendi sorumluluğundadır.

Sınavların Puanlanması ve Sonuçların Duyurulması

Başarılı olabilmek için katılımcının 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.  Temel ve Teorik Eğitimler ilk sınavlar için yeterli puanı alamayan katılımcılara  bir sınav hakkı daha tanınacaktır. Başarı ortalaması Temel Eğitim Sınavı, Teorik Eğitim Sınavı ve Uygulama Değerlendirme sonuçlarının aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. *Sınav Sonuçları Duyuru sayfası için bilgi *Sınav puanlamaları için bilgi

Devamsızlık Hakkında

Eğitime kesintisiz devam esas olup uygulama eğitimine devam zorunludur. Yasal mazereti nedeniyle uygulama eğitiminin en fazla % 10’una katılamayanlar eğitime katılmadıkları süreyi tamamladıkları sürece sertifika sınavına alınmaz. Teorik eğitime ise yasal bir mazeret nedeni ile en fazla % 10 devamsızlık yapabilir.

Sertifika Hakkında

Sınavlar 100 puan üzerinden hesaplanacak, 70 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacaktır. Sertifika puanı temel eğitim sınavı , teorik eğitim sınavı ile uygulama eğitimi değerlendirme sonucunun  aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Sertifikalar T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıya teslim edilecektir.

Ücretlendirme

Eğitim ücretleri için tıklayınız.