Başvuru Süreci

Eğitim programına katılım gerçekleştirmek için aday, başvuruda bulunulacak yetki gurubunu  EĞİTİMLERİMİZ sayfasında incelemeli ve başvuruda bulunulacak yetki gurubu şartlarını (Mezun Olunan Bölüm, Tecrübe v.b.) sağlamalıdır. İstenilen şartları sağlayan aday aşağıdaki sıralamaya göre başvuru gerçekleştirecektir;

*Ön Kayıt sayfasında, istenilen kişisel bilgiler doldurulur,  katılımı istenilen yetki gurupları ve mesleği işaretlenerek Ön Kayıt tamamlanır.

*Ön Kayıt sonrası katılımı istenilen yetki guruplarının toplam ücreti Ön Kayıt sayfasında belirtilen hesap numarasına yatırılır, işlem sonrası dekont örneği, katılım için istenilen evraklar dijital ortamda (.jpeg, pdf), aday ismini taşıyan dosya halinde e-posta adresine yollanır. Katılım için istenilen evraklar için tıklayınız.

*Katılım başvurusunda bulunan adaya kurumumuz tarafından telefon ve e-posta yolu ile ulaşılır.

*Katılımı onaylanan adaya, öğrenci numarası ve şifre bilgileri e-posta yolu ile iletilir.

Eğitim ve Sınav Süreci

*Başvurusu onaylanan katılımcılar, e-posta adresi üzerinden kendilerine iletilen öğrenci numarası ve bireysel şifre ile site ANASAYFA’sında belirtilen eğitim sitesi adresine giriş yapmalıdır.

*Katılımcı kendisine sunulan eğitim videolarına ulaşacaktır.

*Temel Eğitim ve Teorik Eğitimler internet üzerinden Online gerçekleştirilecektir.

*Temel ve Teorik eğitimlerin sınavları internet üzerinden, Online gerçekleştirilecektir.

*Eğitim sırasında katılımcıların eğitime olan devamlılığını sağlamak amacıyla eğitim esnasında konu ile ilgili katılımcılara sorular yöneltilecek ve cevaplanması istenecektir.

*Sınavlar her eğitim sonrası önceden belirtilen tarih ve saatte gerçekleştirilecektir.

*Uygulamalı Eğitimler kurumumuzca sağlanan laboratuvarlarda, daha önceden belirtilecek tarihlerde gerçekleştirilecektir.

*Uygulamalı Eğitim Değerlendirmesi Uygulama Değerlendirme Formu baz alınarak, Eğitim esnasında ve Eğitim sonrası yapılacak yazılı ve uygulamalı sınav ile gerçekleştirilecektir.

*Devamsızlık ve Eğitim Programı ayrıntıları için lütfen EĞİTİMLERİMİZ  sayfasını dikkatle okuyunuz.

Sertifika Süreci

*Katılımı gerçekleştirilmiş ilgili Yetki Gurubu Eğitim Programını başarıyla tamamlayan katılımcılar için kurumumuzca T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na gerekli başvurular yapılır ve sertifikalar onaylatılır.

*Kurumumuz katılımcıya ilgili yetki gurubu “Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı” sertifikası veya “Sorumlu Müdür” sertifikasını teslim eder.